VŠE UŽ JE HOTOVÉ

NENÍ KAM JÍT, NEŽ DOVNITŘ...

Zuzka Aditi Kramárová

Jsem lektorka jógy a osobního rozvoje skrze prožitek, pohyb a sebevyjádření, lektorka hudebních prožitkových setkání s prvky aktivní muzikoterapie.

Cílem mé práce je:

  • uvolnění a spontánní projev,
  • vypnout hlavu, kontrolu, užít si svou divokost, přirozenost, kreativitu,
  • otevřít se, hrát si, dovolit si,
  • relaxace a zpřítomnění,
  • být sám/sama se sebou.

Přes 20 let praktikuji jógu, 8 let jsem se věnovala orientálním tancům. Vedla jsem skupiny v Praze, nyní vedu jógu a prožitková setkání ve Vlašimi, Kondraci a Benešově v jejichž blízkosti jsem se usadila k venkovskému životu.

Zpívala jsem s alikvótní skupinou Tashi Deley a ve sboru Apsora pod vedením Idy Kelarové. Velice mě také ovlivnily hlasové dílny i osobnost kamarádky zpěvačky Antonie Nyass.

Pro můj osobní rozvoj bylo určující setkání s Oshovou žačkou Ma Prem Sugandho, od které jsem přijala sanjás a jméno Ma Prem Aditi. Od roku 2002 jsem u Sugandho absolvovala cyklus Alchymie čaker a výcvik energetického poradenství (čtení čaker a energie těla), celkově se zaměřuji na harmonizaci těla a ducha.

V roce 2012 jsem zažila setkání s tanci dávných tradic, nazývaných též Tance univerzálního míru. Tyto hluboké kruhové tance mě natolik oslovily, že jsem se je začala učit vést a zapojuji je do své práce.

Velkou inspiraci nacházím ve způsobu života přirozeně žijících národů, v jejich vztahu a propojení s přírodou. Blízcí mi jsou původní obyvatelé Ameriky, Austrálie a Nového Zélandu, ovšem silný vztah mám i k našim slovanským a keltským předkům.

Velmi mě láká divadlo, improvizace. Mohla jsem, jako lektor struktorovaného dramatu nahlédnout pod pokličku tvorbě a interaktivním prevencím v programech pro základní školy ve spolupríci s Divadlem Fórum a čerpat tak jak ve své práci asistenta pedagoga, príci s dtmi ve škole a družině, tak ve svém osobním žiovotě. 

Baví mě nahrávat a číst pohádky a spolupracovat při tvorbě nově vznikajících autorských programů.

Fascinuje a prostupuje mě vědomé Uvědomování si, žití v Přítomnosti, učení Kurzu zázraků, stav Jednoty a Kristovo vědomí v pravdě a lásce.                                         Na této cestě mě provází Karči Cole K., Zdeňka Pohlreich, Mooji a E. Tolle a v praktickém životě 12ti krokový program Al-Anon. Děkuji ..

 

Nejhlubším poznáním je, že bez Boha a jeho vedení není žádná cesta správná... Bůh je v nás, Jsme Jím... 

 

.